Hjälpmedel till omsorgen

Rörelsevakt  SPAN 02

Rörelsevakten 02 placeras på det ställe man vill bevaka. När någon passerar eller rör sig i det bevakade området skickar rörelsevakten en radiosignal till Yrecas bärbara larmmottagare 01.

Larmmottagaren 01 ger upprepade ljudpulser tills man stänger av larmet. Larmmottagaren har också lysdioder som visar från vilken rörelsevakt larmet har kommit. Rörelsevakten är lätt att installera. Känslighetsratten finns på fronten och man kan på ett enkelt sätt anpassa rörelsevaktens känslighet till vad den skall bevaka.

Omkopplare mellan test och drift.

Lysdioder.

Ratt för inställning av känslighet med strömbrytare.

Sensor för avkänning av rörelse.

4 stycken (AA, LR6, GP15A, MN1500, 4006)  batterier och ett 9 volts batteri.

Mått 64x39x120 mm

Vikt, inklusive batterier

SPAN 02   Fab./Art.Nr. YV8220

Pris: 5900 kr exkl. moms

VAK 01

SPAN 02

SPAN 03

Start sidan

Omsorgen

Kontakta oss