Utrymningsfyr Fyr 911.
Radiostyrd Fyr som vägleder dig ut vid brand.
Utrymningsfyrens uppgift är att vid brand vägleda ut personer som finns i byggnader. Fyrarna placeras i en kedja, så att man kan gå från fyr till fyr tills man är ute. Fyrarna vägleder dig med hjälp av tonsignaler blandat med talmeddelande. Fyrens signal ger dig uppgift om var i kedjan du befinner dig och hur du skall fortsätta.
Yrecas specialitet är orienteringshjälpmedel för synskadade. Vi har hållit på med ledfyrar i 15 år och har stor erfarenhet av vilka krav som ställs på orinteringshjälpmedel i olika situationer, så att man hittar rätt. Det kan gälla en synskadade med lite ledsyn som i full fart tar sig ned för en slalombacke, eller en blind ryttare som i galopp rider olika figurer. Det vanligaste är dock mera vardagsnära ting, som att hitta sin egen port, till busshållplatsen, till en hiss eller att hitta till toaletten hemma eller på offentliga ställen.
Yrecas fyrar är lätta installera, inga kabeldragningar behövs det är bara att hänga dem på en vägg eller en stolpe. Färdiga hål finns för stolpklämmor. Minst ett år mellan batteribyten.

Fyrarna är radiostyrda och aktiveras med Yrecas radiosändare. Radiosändaren aktiveras manuellt men kan även anslutas till ett automatiskt brandlarmssystem, utrymningslarm eller till ett enskilt brandlarm.
Strömkälla 4 st. LR 20 batterier, byte en gång per år.
Inspelning  16 sek-20 sek. Automatiskt  återupprepning vid aktivering med radiosignal.
Kanaler 6 st. x 480.
Ljudet Tonsignal med tal. Det inspelade ljudet återupprepas tills man stänger av fyren manuellt. 
Ljudet lagras i 10 år, även utan batterier. Bra vid batteribyte.
Klimat Inom- och utomhus, IP65.
Mått 180x90x90 mm ACG.
Automatisk förstärknings- anpassning vid inspelning.
Väggmontage Klart för upphängning med spik eller skruv.
Stolpmontage Färdiga hål finns för stolpklämma.
Enkel inspelning av tal.
Enkel inspelning av tonsignal, med varierbar frekvens.
Tonlängden och pauslängden mellan tonerna kan man bestämma själv
eller följa Yrecas rekommenderade tider för olika lokaler och situationer.
Yrecas fyrar fungerar självständigt. Vid brand måste varje enhet klara sig själv.
Det gör Yrecas fyrar.
Säker avstängning. Vi har tagit bort radiostyrd avstängning från utrymningsfyren,
för att eliminera eventuella felaktiga koder från ett brinnande styrenhet.
Yrecas Utrymningsfyr  återupprepar det inspelade meddelandet  tills man stänger av varje fyr manuellt.
Bra fyr på hotell, kursgårdar, skolor, äldreboende, allmänna lokaler, köpcentrum eller hemmavid.
Utrymningsfyr Fyr 911.  Pris  3 840 kr
Stolpklämma 9135.  Pris  30 kr

GÅ TILL STARTSIDAN