Knacksändare 630
Uppfångningszoner, passeringsställen, nyriktning
Knacksändare 630 installeras på så kallade passeringsställen eller vid uppfångningszoner. Knacksändaren bevakar med hjälp av invändig ljudsensor. När någon knackar på det bevakade området skickar knacksändaren en radiosignal till en Ledfyr. Fyren ger då ledljud eller talinformation, beroende på vilken typ av Fyr man använder.  
Passeringsställen är sådana ställen som den synskadade passerar  och därefter behöver en ny riktning, till exempel när hon kommer in genom en dörr och behöver hitta till en hiss. Här ger likaledes en knackning med den vita käppen en aktivering av hissens ledfyr.
En uppfångningszon kan bestå av en vägg, stängsel, räck, plank, ledstång, något som den synskadade hittar lättare än en specifik port eller en dörr. Med vårt system kan den synskadade genom att knacka på väggen (alt. plank, stängsel, räcke m m) med den vita käppen starta en ledfyr, som ger vägledning till ex en dörr.
Knacksändaren är enkel att installera liksom våra Ledfyrar. Säkert system, knackvakten är byggd på erfarenheter från vår ledfyrstillverkning samt produkter för omsorgen. Inga synliga rattar att fingra på för obehöriga. Grå välutprovad intetsägande låda som får vara ifred garanterar lång störningsfri driftstid. Aktivering 2-3 knackningar med vita käppen
Underhåll Batteribyte en gång per år.
Kanaler 6 st.   Invändig omkopplare Mått 180x90x90 mm
Klimat / Klass Inom- och utomhus.   IP65
Strömkälla 4 st. LR20 och 1 st. 9 volts bat.
Stolpmontage Färdiga hål finns för stolpklämma.
Väggmontage Upphängning med spik eller skruv.
Bevakning  Kontinuerligt med en inbyggd sensor
Räckvidd  modell 630-120 m    och 630B -350 m
Knacksändare 630  5 640 kr
Knacksändare 630B 5 930 kr
Lämpliga mottagare som kan användas  är  527, 528 557 och 558
GÅ TILL STARTSIDAN