YRECA:n RADIO-OHJATTAVIA
SUUNTAREITA NÄKÖVAMMAISILLE.

 
Suuntarin opastusäänen tulee olla sovellettavissa käyttäjäkohtaisesti ja sen tulee olla hyvä suunnistinääni.
Opastusääntä voidaan säädellä esim. tauotuksia, soinninpituutta, äänen taajuutta ja voimakkuutta. Opastusääni voidaan sulkea lähettimen ja sisäisen ajastimen avulla. Apuvälineenkäyttäjän tulee osata muuttaa kanava- ja muita asennuksia. Tähän on mahdollista saada neuvontaa puhelimitse YRECA:lta.
Soinnin taajuus ja kaiku
Soinnin taajuutta voidaan säädellä 300-1200 Hertzin välillä. Tämä mahdollistaa signaalin soveltamisen ensi sijaisesti näkövammaiselle, jolla on heikentynyt kuulo. Sointi on yhdistelmä-ääni, joten kaiku ja suuntarin oma sointiääni ovat tyypiltään erilaisia.
Tauon pituus
Tauko sointien välillä voidaan sovittaa sen mukaan, miten näkövammainen kokee vaikeassa paikassa löytämisen. Yleensä pitää paikkansa, että mitä vaikeampi tie, sitä lyhempi tulee tauon pituuden olla.
Soinnin pituus
Suuntarista lähtevän äänen pitää olla tietyn pituinen, jotta suunnan määrittäminen on mahdollista. Esimerkiksi kiväärinlaukaus on liian lyhyt äänilähteen suunnan havainnoimiseen. Tarvittava aika on yksilöllinen ja riippuu siitä, mihin suuntari on sijoitettu. Henkilö, jolla on heikentynyt kuulo, tarvitsee usein pitemmän sointiajan ehtiäkseen paikallistaa äänilähteen kuin normaalikuuloinen. Jos suuntari on sisätiloissa, signaaliin vaikuttaa huoneen jälkisointiaika. Nopea, tikkaava tai jatkuvakestoinen ääni ovat vaikeita suunnan määrityksessä, mikäli huoneessa on paljon ääntä. Ulkosalla on tärkeää, että suuntarissa otetaan huomioon ympäristön äänet. Pääasia äänen kuuluvuudelle ei ole sen korkeus, vaan sopiva taajuus ja luonne. Tässä voidaan verrata lintuun, joka löydettyään itselleen sopivan äänilajin, laulaa parhaiten juuri tätä äänilajia käyttäen.
Ajastin
Ajastinta käytetään säätämään se aika, jolloin suuntari on aktivoitu. Aika asennetaan siten, että näkövammainen ehtii rauhallisesti kulkea tietyn matkan.
 Pysäytys YRECA:n suuntareissa voidaan signaali katkaista myös painamalla lähettimen aktivointinappulaa toisen kerran.
 Kanavanvalitsin
Näkövammaiselle on suuri etu, että kanavanvalitsin on helposti saatavilla, samoin kuin muutkin ohjauslaitteet. Käyttäjä voi itse valita kanavan.
Suuntari 521     Suomeksi     English     Svenska
Suuntari 522     Suomeksi    Svenska
Suuntari 523        Svenska
Suuntari 574     Suomeksi      English    Svenska
Suuntari 276     Suomeksi        Svenska
Suuntari 276-EH      Svenska

Starti Sivu