Radiostyrda fyrar från Yreca gör vardagen enklare.

1 Fyrarna är enkla att installera och använda.
2 Standarbatterier som drivkälla. 1 år mellan batteribyten.
3 Många olika modeller.
4 Fyrarna kan aktiveras på flera sätt, med mobiltelefon via Yrecas radiolänk, med Yrecas sändare, grindvakter, kopplings ur.

Yrecas fyrar kan delas in enligt följande: Ledfyrar, Talfyrar,  Talfyrar med tonsignal,Talfyrar med tonsignal och återupprepning, Fickfyrar, Positionsfyrar, och Aktivitetsfyrar, samt Fyrar och larm för Grindvakter och knacksändare.

Ledfyrar ( 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 574, 261, 275, 276, 277, 278, 279, 630)

Talande Fyrar 336

Talandefyrar med tonsignal ( 555, 556, 557, 558, 559)

Fickmottagare 285

Ledfyren placeras  intill det ställe man vill gå till , till exempel ytterdörren till sitt hem. Fyren aktiveras med en bärbar radio sändare. Fyren avger ett ledljud, som vägleder den synskadade till målet. Ledljudet anpassas till den synskadade och skall göra sig gällande mot omgivningsljud. Ledljudet kan individuellt anpassas till den synskadade, genom att tonfrekvensen, tonlängden, paustiden mellan tonerna, volymen och  den totala signaltiden kan varieras enkelt med olika reglage.
Tonfrekvens
Reglerbar mellan 300-1200 Hertz, i första hand för att kunna anpassa signalen till synskadade vilka har hörseln nedsatt på grund av bullerskador. Tonen är en sammansatt ton, detta hindrar  ekon som är identiska med ledfyrens egen ton.

Tonlängd under en viss tidsperiod krävs för att vi skall kunna bestämma riktningen till en ljudkälla. Till exempel ett skott från ett gevär är för kort tid för att vi skall kunna bestämma riktningen. Den tid vi behöver är individuell, och varierar beroende på var ledfyren är placerad. Är ledfyren inomhus, påverkas signalen av rummets efterklangstid. Ett snabbt klickande från en ledfyr eller ett ihållande ljud från ett brandlarm är mycket svåra att lokalisera, då rummet fylls av ljud. Är ljudfyren utomhus är det viktigt att ljudet från ledfyren gör sig gällande mot omgivningsljud. För att höras är det inte viktigaste att ljudet är högt, utan tonens frekvens och karaktär. Precis som en fågel som hittat sin tonart, där den gör sig bäst gällande.
Tonlängden för aktivitets fyrar är anpassad och utprovad för sport aktiviteter. FYR 278,279,529.

Pauslängden
Paus eller tystnad mellan tonerna kan ställas in efter hur svår orienteringen uppfattas av den synskadade. Vi har valt att ange pauslängden i antal steg. Då detta är mer relevant än antal sekunder, emedan alla har sin egen gånghastighet. En allmän regel är att ju svårare väg desto kortare pauslängd.
Pauslängden för aktivitets fyrar är anpassad och utprovad för sport aktiviteter. FYR 278,279,529

Timer tid, Timer På-Av
Funktionen är till för att för inställa den tid som ledfyren skall vara aktiverad. Timer tiden ställs in så att den synskadade lugnt kan gå en sträcka. Vissa modeller har en omkopplare under fyren Timer På/Av .Är omkopplaren i läge av, stängs inte fyren av automatiskt, utan går tills den stängs av med sändare.


Stoppfunktion- Omstart
Yrecas ledfyrar kan man också stänga av signalen genom att trycka på sändarens aktiverings knapp en gång till.Vilket är standar funktion. Vissa modeller har en invändig omkopplare, med viken man kan välja om man vill ha stoppa av ledljudet eller om man vill att ledljudet skall starta från början vid förnyad aktivering under pågående ledljud. Väljer man omstart är det viktigt att Timeromkopplaren är i läge Timer på ,om sådan finnes.

Fyr 522 och Fyr 527  är speciellt avsedd att ersätta fasta klockstyrda fyrar på allmänna platser, där varje ny aktivering antagas vara ny brukare, där stoppfunktionen kan ersatt med omstart av ledljudet.

Kanalväljare
Finns lätt åtkomlig på ledfyrens undersida, ovansida eller inuti, precis som övriga reglage. 

Talande fyrar (336)
Yrecas radiostyrda talande ledfyr är främst avsedd då när man behöver både vägledning till och information om målet. Det kan gälla inomhus, speciellt vid plötslig nedsatt syn, eller då man behöver bekräftelse från målet för att kontrollera att man aktiverat rätt mål med sändaren. Talande ledfyrar är också ett utmärkt hjälpmedel för att aktivera barn, emedan ledfyren kan återge olika slags ljud, dessutom är inspelningen av nya ljud mycket enkelt.


Talande fyrar med ton signaler.
(555, 556)
Talinformationen kan kompletteras med tonsignaler, från en inbyggd ton sändare. Bra fyr för skolbruk.

Talande fyrar med ton signaler och återupprepning
(557, 558) 
Tal informationen kan kompletteras med tonsignaler, från en inbyggd ton sändare. Bra fyr för skolbruk. Återupprepningstiden bestäms med  inbyggd timer.
 

 Ledfyr med Tal ( 400,581)(UTGÅTT)
Kombifyrar har både ledljud med tonsignaler och talfunktion. När man trycker på sändarens aktiveringsknapp startar kombifyrens orienteringsljud, trycker man ytterligare en gång på samma knapp stängs orienteringsljudet av och det inspelade meddelandet hörs i stället. Ett utmärkt hjälpmedel när man vill ha både vägledning och information.

Fickmottagaren (285)
Den radiostyrda fickmottagaren är vår minsta ledfyr, lätt att bära med sig och ha tillhands när man exempelvis vill markera sina tillhörigheter, eller förvissa sig om en reträtt väg. Ett utmärkt hjälpmedel vid promenader, besök hos grannar, eller andra aktiviteter där man vill hitta till något speciellt.Kan också användas om man vill få tag på någon speciell person.


Positions fyr (290,295)
är en typ av ledfyr, som är direktstyrd från sändaren. Det innebär att ledfyren ger pulserande signal så länge sändarens aktiverings knapp hålls nedtryckt. Positions fyren är främst avsedd att användas tillsammans med Yrecas andra ledfyrar. Genom kombination av två ljudkällor kan position bestämmas på ett enkelt sätt.

Fyrar som aktiveras av  Grindvakter på avstånd ( 285,290,295,336,555,556) 
Fyrar som är ihopkopplade med Grindvakt( 278, 279G, 559)

Aktivitetsfyrar Sportfyrar  Ridfyrar (502) Utgått
Er satt med Fyr till Fyr (700), som består av F yr 278(279G,529) och Grindvakt 617
Ett automatiskt  ljudguidesystem, som vägleder den synskadade från ställe till ställe. Den synskadade får därigenom möjlighet att till exempel utöva ridsport, åka slalom, löpning, cykla, simma på öppet vatten, skridskor, paddla kanot... 


Gösta Lejon

 

GÅ TILL STARTSIDAN