Talande Fyr   561
Med Tonsignal

 
Helt i aluminium

Strömkälla 6 st Alkaliska batterier
Underhåll Batteri byte en gång per år
Inspelning  Ca 16 sek
Ljud Varierbar volym
Ljudet Det inspelade ljudet lagras i 10 år, även utan batterier
Mått 390x150x60,tak 160mm
Skyddsklass IP65
Klimat Inom- och utomhus
Material Aluminium
Färg Boxen grå, taket vitt
Avspelning Aktiveras med sändaren
Standbye Automatiskt övergång till väntan på ny aktivering  efter meddelande
 ACG Automatisk förstärkningsanpassning vid inspelning, gör inspelningen enklare
Tillval Inspelningslås
Modell Talandefyr  561
Pris 3940 kr   exklusive moms

GÅ TILL STARTSIDAN